Що таке “помилкове” старіння

Що таке “помилкове” старіння

Існують десятки визначень і сотні теорій та гіпотез про старіння.

За визначенням відомого українського геронтолога, академіка Володимира Фролькіса: «Старіння – це руйнівний процес, який веде до загибелі клітин і недостатності фізіологічних функцій, обмеження адаптаційних можливостей організму, зниження його надійності, розвитку вікової патології і зростання вірогідності смерті».

Теорії старіння нині підрозділяються на еволюційні і фізіологічні. Еволюційні – намагаються відповісти на запитання: для чого природа придумала старіння? Для чого воно призначене? Пов’язані з фізіологією теорії намагаються пояснити: яким чином відбувається старіння структур і функцій організму? Останні у свою чергу підрозділяються на програмоване старіння (пов’язане із внутрішніми процесами органічного старіння) та стохастичні процеси (внаслідок зовнішніх пошкоджень організму). Серед гіпотез набули поширеності так звані спонтанні мутації (у клітинах ДНК), які серед чималої кількості експертів визнані ключовими у старінні.

Відкриття в 1985 році теломерази – фермента, який добудовував теломер у статевих клітинах і клітинах пухлин, забезпечуючи таким чином їх безсмертя, дало життя новій гіпотезі.

Гіпотеза «помилкового старіння» була висунута у 50-х роках, коли досліджувалися ефекти впливу радіації на живі організми. Було доведено, що дія іонізуючого випромінювання скорочує життя людей і тварин. Під дією радіації відбуваються чисельні мутації в молекулі ДНК та ініціюються деякі симптоми старіння, такі як: сивина, ракові пухлини тощо. І все ж головною ознакою старіння залишається зниження властивості адаптуватися до зміни середовища.

Результати старіння виявляються в ослаблених відповідях організму на дію стресорів – температурних, харчових, емоційних тощо. Втрачається репродуктивна функція, мінералізація кісткової тканини у старечому організмі зменшується, знижується імунна відповідь тощо.

За матеріалами журналу "Медікс. Антиейджинг".

3889 0

Коментарі до статті