Натуропатичне лікування ефективне для цукрового діабету

Альтернативні медичні підходи відіграють важливу роль у лікуванні цукрового діабету (ЦД) 2-го типу.

Вчений Раян Бредлі (Ryan Bradley) із Університету Bastyr (Вашингтон, США) разом із колегами дослідив 40 пацієнтів, хворих на ЦД, які паралельно із традиційними методами лікування отримували консультаційну допомогу щодо раціону, фізичного навантаження та моніторингу рівня глюкози від спеціалістів-натуропатів. Багатьом учасникам дослідження також була надана допомога, спрямована на подолання стресу, та внесено зміни до раціону. Результати цих 40 учасників вчені порівняли з результатами 329 учасників, які отримували традиційну медичну допомогу.

Через 6 місяців та після 4 відвідувань натуропата учасники продемонстрували кращий догляд за станом здоров’я, більш свідомий моніторинг рівня глюкози та краще самопочуття.

Показник глікозильованого гемоглобіну (HbА1с), що визначає рівень глюкози в крові, був майже на 1% нижче серед цих пацієнтів. За такий самий період серед 329 пацієнтів, що отримували традиційну медичну допомогу, цей показник знизився лише на 0,5%.

Враховуючи ці дані, вчені дійшли висновку: «Після отримання натуропатичної допомоги пацієнти, що недбало контролювали ЦД 2-го типу, почали краще слідкувати за рівнем глюкози та раціоном, у них покращилася мотивація та самопочуття. Було також зафіксовано зниження рівня глюкози порівняно з пацієнтами, які не отримували допомоги натуропата».

Таким чином, продемонструвавши, що застосування натуропатії знижує рівень глюкози в крові та покращує самопочуття пацієнта із ЦД 2-го типу, вчені ще раз підтвердили той факт, що немедикаментозний підхід може бути ефективним у боротьбі із цим захворюванням.

Bradley R., Sherman K.J., Catz S. et al. Adjunctive naturopathic care for type 2 diabetes: patient-reported and clinical outcomes after one year // BMC Complementary and Alternative Medicine.