Що допоможе покращити доступ українців до ліків

Доступ українців до ліків може поліпшитися внаслідок створення централізованої закупівельної організації.

На початку  2016 року МОЗ України винесло на громадське обговорення проект Концепції реформування механізмів закупівель лікарських засобів та медичних виробів. Цей проект передбачає створення централізованої закупівельної організації (ЦЗО), через яку й здійснюватимуться ці державні закупівлі.

Оголошено склад робочої групи з питань реформування системи державних закупівель у сфері охорони здоров’я при МОЗ України, до якої увійшли: фахівці МОЗ України, Міністерства еко- номічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби інтелектуальної власності України, представники ВООЗ, ПРООН, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Проекту «Системи покращеного доступу до лікарських засобів та фармацевтичних послуг» (SIAPS), бізнес-асоціацій та пацієнт- ських організацій, юристи . Автори проекту також відзначають, що для забезпечення успіху цього процесу необхідним буде залучен- ня технічної допомоги донорів та міжнародних організацій . Експерти вважають, що успішно реалізувати Концепцію можна за підтримки міжнародних організацій та донорів, при цьому здійснювати її потрібно поступово, бажано трьома етапами протягом 2016–2018 років .

На першому етапі (2016 рік) передбачається створити інституційні та законодавчі засади для реформування системи публічних закупівель у сфері охорони здоров’я, що включатиме прийняття рішення про створення ЦЗО з відповідною організаційно-правовою формою (державне підприємство), визначення її функцій і повноважень та узгодження основних положень статутних документів .

На другому етапі (2016–2017 роки) передбачається запровадження сучасних методів роботи ЦЗО та формування належної матеріально-технічної бази, у тому числі затвердження структури та штатного розпису ЦЗО та проведення відкритого конкурсу на посаду керівника новоутвореної організації та персоналу .

На третьому етапі (2018 рік) передбачається подальший розвиток та посилення спроможності ЦЗО, під час якого планується прийняття плану переходу закупівель від міжнародних організацій до ЦЗО .

Реалізувати Концепцію планується, зокрема, і шляхом розробки та впровадження Етичного кодексу поведінки ЦЗО при підготовці документацій конкурсних торгів та здійсненні закупівель, який включатиме політику щодо конфлікту інтересів, впровадження відповідальності за порушення вимог Етичного кодексу . Відповідно до проекту Концепції в подальшому повноваження МОЗ України та інших замовників із закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів будуть передані ЦЗО .

Ця структура перебуватиме на самофінансуванні і за рішенням МОЗ України – підпорядковуватиметься йому . Джерелами фінансування ЦЗО пропонується визначити державні кошти, донорське фінансування та інші джерела, не заборонені законодавством України . Організація матиме правову основу для отримання доходу, щоб покрити всі поточні витрати шляхом стягнення комісійної плати або іншого роду плати за надані послуги . Модель фінансування – шляхом отримання сервісних зборів із замовників, які користуватимуться послугами ЦЗО .

Планується, що ЦЗО буде здійснювати закупівлі на місцевому та міжнародному рівні, а також за потреби здійснення закупівлі у іноземних постачальників – імпортувати лікарські засоби, імуно-біологічні препарати та медичні вироби, залучати до розмитнення, зберігання та дистрибуції інші організації, вести іншу господарську діяльність з використанням принципів довгострокового планування . ЦЗО також буде проводити консультаційну підтримку замовників у сфері охорони здоров’я України щодо здійснення публічних закупівель.

За матеріалами журналу “Ліки України”