Володіння іноземними мовами – профілактика склерозу та слабоумства

У людей, які говорять більш ніж двома мовами, зменшується ризик розвитку проблем із пам’яттю. Магалі Перкуін та його колеги з Громадського центру дослідження здоров’я (Люксембург) дослідили 230 чоловіків та жінок, середній вік яких склав 73 роки, і які досконало володіють або наразі вивчають від двох до семи іноземних мов.

44 учасники мали певні проблеми з когнітивною активністю, в іншої частини групи таких проблем не було. Дослідники виявили, що у тих людей, які говорили на чотирьох та більше мовах, ризик зниження когнітивної активності у п’ять разів нижчий, ніж у тих, хто володіє лише двома мовами. А у тих, хто володіє трьома мовами, такий ризик у три рази нижчий, ніж у тих, хто володіє лише двома мовами. До того ж, у тих учасників дослідження, які наразі вивчають хоча б одну іноземну мову, ризик виникнення когнітивних порушень у чотири рази менший.

 Коментар редакції: «Повідомляючи, що володіння декількома мовами захищає від погіршення когнітивної активності в людей похилого віку, та виявивши закономірність, згідно з якою чим більшою кількістю мов людина спілкується, тим менший у неї ризик зниження когнітивної активності, дослідники знову підтверджують позитивний вплив на здоров’я постійного залучення мозку до активної роботи».

 

За матеріалами Perquin M, et al “Multilingualism protects from cognitive impairment: A field study of seniors living in a multilingual environment” (Abstract #P02.110) // Presented at American Academy of Neurology 63rd Annual Meeting.