Чи можлива профілактика переломів кісток

Чи можлива профілактика переломів кісток

Профілактика переломів у поєднанні кальцію і вітаміну D3. Остеопороз — це захворювання, для якого характерне зниження щільності кісткової тканини. Через це кістки стають ламкими, переломи іноді трапляються навіть без травм, лише внаслідок різкого або необережного руху.

Як дефіцит кальцію впливає на розвиток остеопорозу

Встановлено безпосередній зв’язок між браком в організмі кальцію й розвитком остеопоро­зу. Насичення організму достат­ньою кількістю кальцію допомагає зменшити ймовірність остеопоро­тичних переломів кінцівок і трав­мування хребців навіть за наявнос­ті чинників ризику.

Чому потрібно вжживати кальцій разом із вітамін D3

Приймання кальцію в будь-якій формі без вітаміну D3 (холекаль­циферолу) не дасть бажаного результату.

Саме вітамін D3 сприяє засвоєнню кальцію і потрібен для формуван­ня скелета й збереження міцнос­ті кісток так само, як і безпосеред­ньо кальцій.

Через це сучасні аптечні засоби й харчові добавки з кальцієм містять вітамін D3.

Як дефіцит вітаміну D3 пов’язаний з остеопорозом

Вітамін D3 регулює обмін кальцію й фосфору в організмі, сприяє збе­реженню структури кісток, регу­лює відкладення в них кальцію, під­вищує щільність кісткової тканини. У разі нестачі цього вітаміну пору­шуються процеси, пов’язані з наси­ченням кісток кальцієм, отже, по­ступово втрачається кісткова маса.

Джерела вітаміну D3

Вітамін D3 утворюється в організмі під впливом ультрафіолетових про­менів. У повсякденному житті ми постійно поповнюємо запас віта­міну D3, виходячи на вулицю.

Інтенсивніше процес поповне­ння відбувається навесні та вліт­ку, а в холодну пору, коли день ко­ротший, а погода змушує носити закритий одяг, вітамін D3 виробля­ється в меншій кількості.

Вітамін містять такі продукти, як м’ясо, печінка, риба та ін.

Дефіцит вітаміну D3

Бракує цього вітаміну людям, яким із різних причин не рекомендуєть­ся перебувати на сонці. Таке об­меження мають усі, хто належить до групи ризику щодо злоякісних новоутворень шкіри, проходить хіміо- або променеву терапію, вживає ліки, які підвищують фото­чутливість шкіри, має деякі аутоі­мунні захворювання.

Дефіцит вітаміну D3 зазвичай мають і ті, хто постійно працює в приміщенні, рідко буває на вули­ці, а також люди, які не вживають м’яса й риби.

Дози кальція та D3

Оптимальною вважається добо­ва доза кальцію 1000 мг, вітаміну D3 — 880 МЕ. Різні виробники ви­пускають препарати з різною кіль­кістю обох складників. Часто такі засоби слід приймати двічі на добу. Однак є й такі, які достатньо вжи­вати один раз — бо мають дозу­вання, що задовольняє добову по­требу організму в цих речовинах.

Форма препарату кальцію й D3

Засоби, що містять потрібні ре­човини, випускають у різних фор­мах: звичайні таблетки для ковтан­ня, таблетки для розсмоктування, жувальні, а також шипучі розчин­ні таблетки. Перевага розчинної форми — краще засвоєння кальцію.

Вам також може бути цікаво:

РЕКЛАМА

Ротавіт Кальціум Форте. Це ефективна профілактика дефіциту кальцію.

Препарат містить добову дозу кальцію й вітаміну D3 і випускається в оптимальній формі — це шипучі розчинні таблетки.

Ротавіт Кальціум Форте потрібно приймати один раз на добу.

Він містить кальцій у формі кар­бонату, який після розчинення та­блетки переходить у цитрат, що відзначається максимальною біо­доступністю, безпечністю і добре засвоюється організмом.

1634 0

Коментарі до статті