Причини довголіття

Пошук механізмів і чинників, що визначають довголіття, здійснюється на різних рівнях – від популяційного до молекулярно-клітинного. Люди-довгожителі проживають в різних частинах світу, разом з тим, вивчення географії довгожительства показало, що ці райони розподілені нерівномірно.

Висока концентрація довгожителів на Кавказі. Саме тут існують окремі національно-етнічні групи з високим індексом довголіття. Особливо високий рівень довголіття в Абхазії і Азербайджані. У корінного населення цих республік природно історично виникла і досить закріпилася, тобто простежується вже досить тривалий час, підвищена концентрація довголітніх людей, названа феноменом групового довгожительства.

Фактори довголіття

До соціально-психологічних факторів «феномена» довголіття на Кавказі відноситься  характер традиційної етнічної культури (звичаї, ради старійшин), збереження за старими людьми соціальних ролей в житті сім’ї, сільської громади.

Психологічний комфорт старих людей обумовлений, зокрема, високою мірою їх включення в справи сім’ї, села. Старший вік на Кавказі викликає повагу. Старих людей запрошують на всі сімейні торжества, їм відводять почесне місце.

Довгожителів намагаються захистити від стресів, традиційна установка – не ображати і не забувати старих. Спостереження за життям абхазьких і азербайджанських сімей та сімейних громад переконує – соціальні ролі здорових довгожителів досі значимі, що створює для них умови психологічного комфорту, зберігаючи за ними і частину реальної влади у соціумі, забезпечує найкращі побутові умови, харчування, догляд.

Для довгожителів характерна інтенсивність спілкування з родичами, сусідами. Вони грають важливу роль в моральному і естетичному вихованні внуків та правнуків.

Люди похилого віку на Кавказі – хранителі правил етикету, релігійні лідери. Для Абхазії та Азербайджану повагу і шанування людей похилого віку – це культурно-етнічна традиція. У абхазької культури більше, ніж в азербайджанської, деталізовані і різноманітні ритуальні форми поведінки для вираження поваги до людей похилого віку. В Азербайджані ставлення до старості амбівалентне: поряд з ритуальним є і емоційне ставлення.

За матеріалами журналу “Медікс. Антиейджинг”.