Чи шкодить комп’ютер нашому здоров’ю?

15-го лютого 1946-го року американськими військовими інженерами була представлена перша універсальна електронна обчислювальна машина ЕНІАК – вона поклала початок ері цифрових технологій. За роки, що минули цього часу, комп’ютер настільки міцно увійшов у життя, що в багатьох сферах людської діяльності без нього обійтися не можливо взагалі.

Однак разом із його появою у сусіпільстві виникла і вкоренилася думка про те, що комп’ютер шкодить здоров’ю. Тож наскільки велика шкода від роботи за «компом»?

Оскільки комп’ютер є електроприладом, під час його роботи виникає електричне поле, якому автоматично додалося визначення «шкідливе». Сво­го ча­су те саме го­во­ри­ли про телевізор. Од­нак вже з’ясовано , що електромагнітний вплив на лю­ди­ну, яка про­во­дить ба­га­то ча­су за комп’юте­ром, набагато менший, ніж той, що чинить на неї при­род­ний електромагнітний фо­н. 

Дійсно шкідливий вплив тривалої ро­бо­ти за комп’юте­ром спричинений зовсім іншим.

1. Через тривале перебування у вимушеній статичній позі виникають по­ру­шен­ня опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту: зміни хреб­тного стовпа – по­ру­шен­ня по­ста­ви, сколіоз;  ура­жен­ня про­ме­не­во-зап’яст­ко­во­го суг­ло­ба – ту­нель­ний син­дром, арт­ро­зи.

2. Розвиваються порушення зо­ру  та стану ока: зо­ро­вий комп’ютерний син­дром., оскільки око еволюційно не пристосоване для постійного роз­гля­дан­ня близь­ко розміщених предметів.

3. Спосіб життя перетворюється на малорухливий, виникає гіподинамія. Природній стан тіла людини – рух, який забезпечує рівномірний розподіл навантаження на суглобові поверхні, нор­маль­ний ре­жим ро­бо­ти – зміна на­пру­ги і роз­с­лаб­лен­ня – попе­реч­но смуг­ас­тих м’язів та активний кровообіг, що забезпечує живлення всім органам.

Отже, не такий страшний комп’ютер, як про нього кажуть. Активний спосіб життя та самоконтроль дозволять жити із цим багатофункційним помічником довгі роки у мирі й злагоді.

Читайте також:

Куди дівати ліки та шприци після закінчення терміну придатності?

Як зберегти зір? 

Ходити пішки – найпростіший спосіб оздоровити серце й судини