Сьогоднішня медицина Ізраїлю працює для народу і є однією з кращих систем у світі

На сьогодні організація системи охорони здоров’я Ізраїлю вважається однією з найбільш провідних у світі. Країна більше 8% від ВНП витрачає саме на охорону здоров’я громадян. У системі охорони здоров’я на державному законодавчому рівні громадянин держави та стан його здоров’я поставлені в центр профілактичного та лікувального процесу, що надає право кожному жителю отримувати весь спектр можливих медичних послуг – превентивних та лікувальних.

Підтверджують успішність функціонування медичної галузі в країні такі показники: річний приріст населення в країні становить 1,8%; загальна смертність – 5,3 на 1000 населення; дитяча смертність – 3,5 на 1000 живонароджених малюків; тривалість життя: жінки – 84,1 року, чоловіки – 80,3 року.

Фінансування охорони здоров’я в Ізраїлі здійснюється за допомогою прогресивного податку на охорону здоров’я, що відраховується з доходів жителів в Інститут національного страхування, який ділить їх між лікарняними касами. Рівень податку не залежить від членства в певній касі. Обов’язкова медична страховка становить від 3,1% до 5% зарплати громадянина. Кошик послуг медичної страховки визначається державою. За пенсіонерів, інвалідів, безробітних платить держава. Страхові внески становлять: 37% ‒ від бюджету держави; 27% ‒ податок на охорону здоров’я; 33% ‒ приватне фінансування; 3% ‒ благодійність.

Сучасні тенденції медицини Ізраїлю були започатковані ще в роки британського правління в 1917‒1918 роках, коли в країні було створено департамент охорони здоров’я, який спочатку був частиною військової адміністрації, а пізніше діяв в рамках мандату, отриманого Британією для відтворення національного будинку єврейського народу. Першими кроками британського департаменту стали заходи щодо поліпшення водопостачання і каналізації, створення санітарної інфраструктури, боротьба з малярією, щеплення проти натуральної віспи.

Всі лікарняні каси надають чотири рівні медичних послуг, визначених державою:

• перший рівень – сімейний лікар та педіатр в районних поліклініках;

• другий рівень – спеціалісти різних напрямів, які приймають в районних поліклініках;

• третій рівень – госпіталізація;

• четвертий рівень – реабілітація.

Відповідно до «Закону про державне медичне страхування» кожен житель держави має бути застрахованим в одній із чотирьох існуючих в країні лікарняних кас. Лікарняні каси зобов’язані надавати своїм членам перелік медичних послуг, які встановлюються державою. До того ж, будь-який громадянин Ізраїлю має право 2 рази на рік міняти лікарняну касу на свій розсуд, і остання зобов’язана надавати йому свої послуги.

Сьогоднішня медицина Ізраїлю працює для народу. Вона спрямована на збільшення тривалості життя людини та забезпечення населення доступною якісною медичною допомогою. І найбільше значення в структурі сучасної системи охорони здоров’я та збереження здоров’я нації має первинна ланка медицини, яка передбачає наближення медичної допомоги до людей, гарантування базового рівня медичної допомоги кожному громадянину.