Що важливіше: тривалість чи якість життя?

Ще кілька десятиліть тому наука антистаріння була скоріше схожа на розділ фантастики, ніж на галузь медицини. 

Мета антиейджингу

Метою концепції антиейджингу є максимальне подовження активного, повноцінного життя людини, а не просто підвищення показника тривалості життя.

В Україні впровадження такого підходу є більш ніж актуальним. Тривалість життя в нашій країні на 7–10 років менша, ніж в країнах Європи, а організм українця старішає значно раніше, ніж організм мешканця Європи. Наприклад, менопауза в українок настає на 4–6 років раніше, ніж у їхніх європейських ровесниць.

Вікові зміни на сьогодні розглядаються не як незворотний процес, а як захворювання, з якими можна і потрібно боротися. На жаль, в Україні цю ідею поки що не вдалося популяризувати повною мірою.

У процесі підготовчого лікування, метою якого є зменшення проявів вікових захворювань, необхідно проводити корекцію факторів ризику, лікарську терапію наявних захворювань, імунокорекцію, корекцію стереотипу харчування, підбір адекватного фізичного навантаження, нормалізацію сну, а також підібрати засоби нутриціології.

Другий етап терапії в рамках концепції антистаріння передбачає вплив на механізми старіння.

Цей етап передбачає, в тому числі, гормональну терапію і терапію геропротекторами – препаратами, які здатні попереджувати ознаки передчасного старіння. До сучасних геропротекторів відносять групи препаратів, за допомогою яких через різні механізми впливу на регуляторні та адаптаційні ланки можна коригувати порушені при старінні процеси, що в цілому сприяє перебігу старіння за фізіологічним, а не за пришвидшеним типом.

Різні автори відносять до геропротекторів природні антиоксиданти, мета боліти, комплекси вітамінів, деякі макро- та мікроелементи, амінокислоти, фітопрепарати, а також інші природні метаболіти.

У 1995 році основні положення концепції антиейджингу сформулювали Роберт Клатц та Роберт Голдмен (США), заявивши про принципи активного, здорового і повноцінного розумового віку. Нині ж медицина антистаріння базується на передових наукових і медичних технологіях раннього виявлення, профілактики, корекції та ліквідації вікових захворювань.

За матеріалами журналу “Медікс. Антиейджинг”.